Case study: kardiomiopatia restrykcyjna u kota

Materiały kliniczne wykonane aparatem Vinno 6 VET – zapraszamy do obejrzenia!

Kot, samica sterylizowana rasy europejskiej, 11,5 lat, 3,2 kg mc. Przyprowadzona na konsultację kardiologiczną ze względu na powtarzające się i ostatnio nasilone duszności. W lecznicy przed skierowaniem na konsultacje podano furosemid – duszność ustąpiła.

Jedyne odstępstwa od norm w badaniu klinicznym to przyspieszony oddech – 44/min. Tony serca były wyraźnie słyszalne, tętno prawidłowo wypełnione pokrywające się z pracą serca. Częstotliwość akcji serca 156/min. Brak szmerów sercowych lub patologicznych szmerów oddechowych.

Badanie echokardiograficzne wykazało następujące zmiany:

  • istotna niedomykalność zastawki dwudzielnej i trójdzielnej oraz wynikające z tego znacznie powiększone oba przedsionki
  • lewa komora jest łagodnie powiększona jedynie w rozkurczu, prawidłowa w skurczu
  • brak zmian przerostowych mięśnia lewej komory
  • brak SAM (systolic anterior motion) lub dymu / skrzeplin w lewym przedsionku lub uszku
  • jedno dodatkowe pobudzenie komorowe podczas badania echokardiograficznego

Obraz wskazuje na kardiomiopatię restrykcyjną.

Magdalena Garncarz
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa

Badanie wykonane Vinno 6 VET

skontaktuj się, by uzyskać więcej informacji

Norax Medical Sp. z o.o.

ul. Europejska 32F
02-964 Warszawa (Wilanów)

NIP: 5213773800

Dane kontaktowe

info@noraxmedical.com

tel:+48720802506


LUB ZADZWOŃ +48 720 802 506