Case Study: guz podstawy serca

Pies, samiec, mieszaniec, 11 lat, 18 kg m.c

W 2012 r, przeszedł zabieg usunięcia guza okolicy szyi, z wyników histopatologicznych wiadome, że była to zmiana o charakterze złośliwym. Dwa miesiące temu podczas szczepienia stwierdzono obecność nowego szmeru sercowego. Właściciel zgłasza pokasływania nad ranem i w nocy. W badaniach biochemicznych zawyżenie fosfatazy zasadowej (ALP 50 U/l ponad normę).

W badaniu klinicznym stwierdzono obustronny szmer sercowy 2/6. Nie stwierdzono patologicznych szmerów oddechowych. Częstotliwość akcji serca i tętno 82/min, z obecnością niemiarowości oddechowej, częstotliwość oddechów w gabinecie <30/min. Kondycja ciała (BCS) 4/9. Temperament spokojny.

Badanie echokardiograficzne:

  •  w projekcji prawostronnej przymostkowej w osi krótkiej naczyniowej widoczna nieregularna, o mieszanej echogeniczności masa rozrostowa; wymiary ok. 3,32×3,53cm
  •  zmian w znacznej swojej objętości (w skanach poprzecznych) układa się w rzucie odpływu z prawej komory, tym samym zmieniając hemodynamikę przepływu dopler dla RVOT na dwuszczytową bez cech zwężenia (RVOT 0,75 m/s).
  •  zmiana nie deformująca aorty i jej dalszego przebiegu. Widoczne mierne, dośrodkowe wpuklenie ściany lewego przedsionka w projekcji SAX naczyniowej (LA/Ao 1,21).
  •  w dalszej części badania stwierdzono łagodną niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych bez powiększenia jam serca. Czynność skurczowa lewej komory zachowana

Zalecono ulotkową dawkę pimobendanu oraz comiesięczne kontrole kardiologiczne

Aleksandra Krawczyk
kardio4pet Kardiologia Weterynaryjna

Badanie wykonane Vinno 6 VET

skontaktuj się, by uzyskać więcej informacji

Norax Medical Sp. z o.o.

ul. Europejska 32F
02-964 Warszawa (Wilanów)

NIP: 5213773800

Dane kontaktowe

info@noraxmedical.com

tel:+48720802506


LUB ZADZWOŃ +48 720 802 506