Profesor Maria Luisa Brandi

Przewodnicząca Międzynarodowej Naukowej Rady Konsultacyjnej

Profesor Brandi, doktor nauk medycznych specjalizująca się w endokrynologii, doktor w zakresie biologii komórkowej. Profesor nadzwyczajny endokrynologii oraz chorób metabolicznych na Uniwersytecie Florenckim, ordynator Zakładu Leczenia Zaburzeń Mineralnych i Kostnych w Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi we Florencji we Włoszech, kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej, które bada uwarunkowania dziedziczne metabolizmu kostnego i mineralnego oraz nowotworów endokrynnych.

Profesor Brandi ma udokumentowane doświadczenie w badaniach chorób metabolicznych kości, a także nowotworów endokrynnych potwierdzone wieloma artykułami naukowymi opublikowanymi w licznych czasopismach branżowych. Prowadzi pracownię biologii i genetyki molekularnej oraz kieruje dedykowanym ambulatorium i dziennym szpitalem, które rocznie odwiedza około 4500 pacjentów dotkniętych osteoporozą, chorobą metaboliczną kości, zaburzeniami mineralizacji kości i dziedzicznych nowotworów endokrynnych.

ekspert Norax Medical
ekspert Norax Medical

Profesor Cyrus Cooper

Członek Międzynarodowej Naukowej Rady Konsultacyjnej

Cyrus Cooper jest profesorem reumatologii i dyrektorem MRC Lifecourse Epidemilogy Unit; prodziekanem Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Southampton; profesorem epidemiologii na Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, Uniwersytet w Okswordzie, prezesem Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy; przewodniczącym Arthritis Research UK Clinical Studies Initiative oraz Project Grants Committee Brytyjskiej Fundacji Serca (BHF) oraz zastępcą redaktora naczelnego magazynu Osteoporosis International.

Profesor Cooper prowadzi konkurencyjny na arenie międzynarodowej program badania epidemiologii zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, w szczególności osteoporozy. Współpracował z wieloma departamentami zdrowia, Wspólnotą Europejską oraz komitetami i grupami roboczymi WHO. Posiada bogaty dorobek naukowy na temat osteoporozy, zaburzeń reumatycznych (ponad 750 opublikowanych badań). Był pionierem badań klinicznych na temat wpływu wartości szczytowej masy kostnej na rozwój osteoporozy.

Profesor Jean-Yves Reginster

Członek Międzynarodowej Naukowej Rady Konsultacyjnej

Jean-Yves Reginster, doktor nauk medycznych. Obecnie profesor epidemiologii, zdrowia publicznego i ekonomii zdrowia na Uniwersytecie w Liège. Przewodniczący i Prezes Public Health Sciences na Uniwersytecie w Liège. Jest aktywnym naukowcem i autorem ponad 800 publikacji, głównie poświęconych psychofizjologii chorób zwyrodnienia stawów, epidemiologii osteoporozy oraz artretyzmu, ekonomiki zdrowia, postępowania medycznego w przypadkach osteoporozy i chorób zwyrodnienia stawów.

Profesor Reginster jest przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów Osteoporozy i Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (ESCEO), jest prezesem Group for the Respect of Ethics and Excellence in Science (GREES), sekretarzem generalnym Belgian Bone Club (BBC), współzałożycielem i członkiem zarządu Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF).

ekspert Norax Medical
ekspert Norax Medical

Profesor Adolfo Diez-Perez

Członek Międzynarodowej Naukowej Rady Konsultacyjnej

Emerytowany przewodniczący, Katedra Medycyny Wewnętrznej i Chorób Zakaźnych, Szpital del Mar. Profesor nauk medycznych, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie. Członek Zarządu International Bone and Mineral Society (IBMS) oraz Komitetu Doradców Naukowych w Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF). Wcześniejsze funkcje: Przewodniczący Spanish Society of Bone and Mineral Research (SEIOMM) oraz Spanish Society of Osteoporotic Fractures (SEFRAOS).

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa oraz doradca w Światowej Organizacji Zdrowia. W swoim dorobku posiada ponad 300 prac opublikowanych w profesjonalnych periodykach medycznych. Lekarz praktyk. Badania naukowe w dziedzinie epidemiologii, biologii komórkowej, biomechanice oraz uwarunkowań genetycznych zachorowalności na osteoporozę.